El que no t'atreveixes a dir

Com més expressis la veritat amb assertivitat a través de la paraula, més podràs alliberar la gola de bloquejos i dolències.
El que no t'atreveixes a dir
El que no t'atreveixes a dir

La gola em permet expressar qui sóc i em permet també comunicar-me amb persones del meu voltant. La gola està vinculada al cinquè chakra, centre de la creativitat, la veritat i de l'afirmació.
També es diu: “El pensament crea, el verb manifesta.” Així, per la
paraula, faig que els meus pensaments es materialitzin al món físic.
Llavors, si els pensaments negatius tenen repercussions en la salut, paraules negatives podran tenir-les encara més. Per tant, com més s’expressi la veritat amb assertivitat a través de la gola, més es podrà alliberar aquesta via de comunicació de bloquejos i dolències.
Els mals de coll de vegades poden indicar diversos estats afectius camuflats: d'una banda culpabilitat per haver dit paraules que un no volia o per no dir el que realment se sent; i d'altra banda, ira inhibida, ja que si no es diu realment el que volem o existeix un conflicte i no ens atrevim a expressar-ho i anem “empassant” la realitat, llavors la tensió s'acumula a la gola i es manifesta en forma d'infecció, angines, irritació, etc. Tenint dificultat per empassar, podem preguntar-nos quina persona o quina situació ens costa empassar, o quina realitat ens sentim obligats a empassar tot i sabent que em perjudica.
En ser la gola l'expressió, si tinc dificultat a afirmar-me, puc voler compensar això sent autoritari i agressiu cap a  mi mateix i cap els altres, la qual cosa limita una sana interacció. Durant el procés de dolor o molèstia de la gola, en realitat, puc intentar fugir de l'obligació d'afirmar qui sóc, fugir de les meves necessitats i per tant no aportar canvis en la meva vida.
El chakra de la gola i el chakra sexual, estan directament connectats. Els dos tenen relació amb la comunicació i la creativitat: per la meva veu, comunico els meus pensaments i per la meva sexualitat, comunico físicament els meus sentiments. Així, si tinc problemes de gola, em puc preguntar el que haig d'expressar sobre mi mateix i haig d'investigar si visc frustració en quant a la meva sexualitat.

En aquest sentit hem d'entendre que la llibertat ve d'expressar les coses tal com són, apropant-nos així cada vegada més a l'amor i respecte cap a nosaltres mateixos i cap als altres.
Les Flors de Bach que ajudarien a acompanyar el procés de consciència d'aquests conflictes serien Mimulus, que aporta valor i confiança per expressar-se; Holly, per canalitzar la ràbia i expressar-me des de la dolçor, Centaury per facilitar la autoafirmación i l'expressió de les pròpies necessitats i Agrimony, per atrevir-se a mirar el conflicte i el dolor que causa.

Imma Hospital Llop
Psicòlegs a Barcelona

www.psicologiabarcelona.com