Teràpia amb cavalls i la Relació de Parella

Un pont cap a la Plenitut
Un pont cap a la Plenitut

La dificultat de
viure feliç en parella és, i ha estat sempre, un dels principals
motius de consulta en psicoteràpia. I no només perquè la parella
és una part molt important de la vida d'una persona, sino també
perquè els conflictes de parella reflexen altres difcultats
subjacents de cada individu. Aquestes dificultats poden ser diverses:
ferides no resoltes, uns sistemes de creences i valors incompatibles,
lleieltats familiars, espectatives que no es cumpleixen... Totes
elles prou importants com per poder afectar a la relació. Però en
aquest article ens centrarem en una variable fonamental: El
vincle
. El vincle és la unió no material entre dues persones. I
es pot caractaritzar en funció de com s'hagi construit la manera de
relacionar-se amb l'altre des de la primera infància. La construcció d'un
vincle adequat implica poder expressar obertament tot allò que
sentim, poder fer sentir l'altra persona acceptada. Comporta crear
espais d'intimitat, contacte físic, dedicar temps a l'altre per
mirar-se, escoltar-se, abraçar-se.

Concretament en una
parella podem trobar diferents tipus de vincles. Entre d'altres,
aquests serien els més rellevants:

1. VINCLE SEGUR.
És quan trobem relacions de
parelles confiades i positives. No necessiten controlar l'altre ni
hi ha cap sentiment d'abandó quan l'altre s'allunya, ja sigui per
obligacions diàries o per plaer. Hi ha intimitat, llibertat
de mostrar-se tal i com és la persona, confiança mútua,
complicitat, respecte, amistat, amor i capacitat d'entrega sexual.

2. VINCLE
ANSIÓS.
Solen ser relacions
depenents, amb necessitat de control i amb la continua necessitat de
confirmació de que s'és estimat. Per por a l'abandó apareixen
conductes complaents i abús de poder.

3.
VINCLE EVITATIU. Aquest
vincle sol crear relacions desconfiades i distants, amb molta
dificultat d'implicació, de compromís i entrega.

4. AMBIVALENT.
Seria una barreja dels dos
últims. Causant en la parella un marc de malentesos, situacions
insatisfactòries evocades a la frustració.

La
teràpia amb el cavall
ens evidencia quin tipus de vincle hem establert ja no només amb la
parella sino amb l'altre en general. Com que el contacte amb els
cavalls ens mostra d'una manera directa i real com ens comportem,
també ens ho ensenya a aquest nivell. Com interactues amb elcavall,
com l'acaricies, la manera de gestionar-lo a la pista... Posant de
manifest quin tipus de relació hem cosntruit, quines fractures hi ha
en la parella i com reparar-ho i traspassar-ho.
Però sobretot ser-ne conscient d'una manera amplificada. Des d'una
mirada neta (la del cavall) i amb la claretat i solidesa per poder
fer-li front.

El
cavall ens dóna la oportunitat de Veure la Realitat tal i
com és
i a partir d'aquí, la
capacitat de decidir amb llibertat i consciència.

 

Imma Hospital Llop 616 679 224

Fanny Mas-Jordana 635 866 716

http://www.psicologiabarcelona.com/serveis-psicologics/terapia-amb-cavalls