Autoestima, inseguretat i confiança

Autoestima, inseguretat i confiança

Hi ha moments en què no ens considerem a nosaltres mateixos capaços de realitzar certes tasques o prendre certes actituds de valor davant la vida. O quan tenim una expectativa de fracàs i sentim que mai tindrem èxit de manera que no ens atrevim a fer un esforç per aconseguir-ho. En aquests moments és important buscar una reorientació per recordar qui som en realitat i aprendre a recuperar el poder personal que tenim dins reforçant la nostra confiança, espontaneitat i creativitat. A través de diferents tècniques: Psicoteràpia, PNL, Meditació, etc.