Hernan H.

Molt bona! Recomanable 100% el treball de Consciència, el treballar el present i l’ara…! Fa que ens anem coneixent més! Fanny una excel·lent professional!